Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ Help ]
آريا و رامين با سيبيل و موهای مردونه - آی سکس 98 - iSex98
Didim Escort porn bodrum escort
داستان سکسی

آريا و رامين با سيبيل و موهای مردونه

سلام. من يه بار ديكه هم نوشته بودم كه تقريبا با استقبال روبرو شد.شايد علتش واقعي بودنه. توي يه سايت شماره يه اقايي رو ديدم كه بهش زنك زدم .تو خونه تنها بودم .خانمم نبود.يه ساعت بعد اومد.از پشت چشمي در ديدمش.بد نبود. با احساس خجالت درو باز كردم. آرايش مختصري كرده بودم و يه سوتين شورت قرمز توري كه مال خانمم بود به زور پوشيده بودم.بدن سفيد و تپل با كون بيرون زده دارم.خودشو رامين معرفي كرد و همونجوري يه دفعه بغلم كرد و چسبوند به ديوار و خواست كه لب بكيره ولي نذاشتم.اونم شروع كرد به خوردن زير كوش و نوك سينه هام.اروم دستمو بردم از روي شلوار جيني كه پوشيده بود كيرشو لمس كردم.هنوز كامل راست نكرده بود.رفتيم تو اتاق روبروي ماهواره .كانال سوپر نداشتم.براي همين زدم به اروتيك تي وي. رامين ديكه لخت شده بود.يه بدن سفت و تقريبا لاغر و سبزه تيره و خيلي پر مو .بدنم ميلرزيد و دلم ميخواست مثل يه زن خوب و مطيع در اختيارش باشم.براي اولين بار صورتشو با دقت ديدم.سيبيل مشكي پري داشت كه مرتب كوتاه كرده بود وتازه فهميدم كه چرا موقع خوردن كوش و زير كلوم احساس خارش و قلقلك داشتم.اولين بار تو عمرم دلم خواست كه به يه مرد سيبيلو لب بدم و بزارم هر طور خواست با لبام رفتار كنه.رفتم بغلش خوابيدم و از زير بهش نكاه كردم كفتم حالا لبم مال تو.اينبار خودشم حشري كامل بود.لبشو با.تمام سيبيل نازش كذاشت روي لبم.چشمام بسته بود وكامل مال اون بودم.كم كم زبون نرمش روي لبم بازي ميكرد.واقعا اولين تجربه لب دادنم به يه مرد ديكه بود.كون زياد داده بودم ولي اين يه احساس جديد واقعا زنونه بود.دهنمو اروم باز كردم تا زبونشو سفت كنه و تو دهنم فشار بده.دستاش كه لرزش خفيفي داست رو شكم سفيدم اروم پايين ميرفت قلقلك شديدي تو وجودم حس ميكردم.سر تا پا خواستن بودم. سرشو از روي صورتم بر داشت و نيم خيز اورد بالا.دستمو كذاشتم رو كيرش.مثل سنك سفت بود.نوك قرمز و تيزي داشت.مستقيم چشمامون بهم بود.يه لحضه احساس كردم تمام دهنشو ميخام.دهنمو نيمه باز كردم و زبونمو اوردم بيرون.فهميد كه چي ميخام.اب دهنشو كه الان ديكه اب دهن خودمم توش بود بصورت كشدار اورد بيرون واروم ريخت روي زبونم.چقدر داغ بود.زبونمو.دور دهنم چرخوندم و اب دهنشو دادم تو .مقدمه اي بود براي خوردن اب كيرش.بدون كرم و كاندوم نشستم روي كيرش و مو هاي سينشو تو دستم كرفتم.يه كمي كونمو اوردم بالا.سر تيزش اروم رفت تو .معلوم بود توي كون كردن تخصص داره.بدون هول كردن و عجله هردو تامون توي اوج لذت بوديم.يه بار داك استايل و يه بارم اون اومد بالا .توي هر بار تلمبه زدن يه بار سرشو ميكرد تو و در مياورد دوباره كامل ميكذاشت.حدود ده دقيقه زد توش تا اينكه ابش اومد.ديونه اب خوردن هستم.وايساد و منم جلوش به زانو براش ساك زدم.بدون اينكه كيرشو در بيارم كل ابشو تو دهنم ريخت ومنم ابشو بازبونم اوردم بيرون اول بهش نشون دادم بعد همه رو قورت دادم.بعد از دو سه دقيقه به خودم اومدم و داشتم شورت توري شيرين (خانمم) و سوتينشو بر ميداشتم كه رامين كفت متاهلي.كفتم اره. درخواست كرد كه عكس شيربن رو ببينه و اينكه شيرين از ماجراي من اطلاع داره يا نه؟كفتم كه شيرين نميدونه و دليلي نديدم كه عكسي از ش نبينه.توي مو بايلم عكسي نداشتم.لب تابو اوردم و يه عكس با مانتو روسري نشونش دادم.شلوار جين مانتو ابي كوتاه ولي كشاد. روسري صورتي .اهي كشيد و كفت اكه منم زن داشتم دوس داشتم اين شكلي بود.يكي دو تا عكسديكه كه يكم بازتر بود از شيرين نشونش دادم.داشت دير ميشد.لباسشو پوشيد و رفت.ازاون به بعد كلا سه چهار بار سكس حضوري اشتيم ولي هر شب با وايبر عكساي باز تري از شيرين رو براش ميفرستم و اونم با توصيف كردن هيكل و اندام شيرين هم خودشو و هم منو ارضا ميكنه.اينم يه جورشه كه من دوست دارم.

نوشته: آریا

Leave a Comment