Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ Help ]
ادامه سکس با مادرزن خوشگل (4) - آی سکس 98 - iSex98
Didim Escort porn bodrum escort
داستان سکسی

ادامه سکس با مادرزن خوشگل (4)

سلام خدمت دوستان عزیز بعداز اینکه من با مادرزنم رابطه سکسیمون شروع شد بعد اولین رابطه که تو داستان قبلی نوشتم براتون هروز با هم تلفنی صحبت میکردیم و حرفهای سکس میزدیم که دفع بعد چه جوری حال کنیم درضمن دیگه پشت تلفن هم برا اینکه حشریش کنم باهاش تلفنی سکس میکردم بهش میگفتم فکر کن الان پیشتم داریم سکس میکنیم اونم از پشت تلفن اه و اف میکرد

بعداز اولین سکسمون مادرزنم رفتن مسافرت خونه باباش تو مشهد خانمم منم باهاشون رفت من تو خونه تنها شدم دیگه نمیتونستم باهاش صحبت کنم فقط وقتی موقعیت جور میشد خودش اس میداد بهم اونم بعد اینکه همه میخوابیدن باهم اس بازی میکردیم حرفهای سکسی میزدیم اونم میگفت بدجوری کیرمو میخواد بعد برگشتن باید سکس کنیم چون با پدرخانمم رابطه خوبی نداشت و پدر خاننم اصلا ارضاش نمیکرد یک هفته بعد برگشتن تهران ما بازم باهم درارتباط بودیم تا اینکه سه روز بعد برگشتن خانم اینا بابای ما گفت واسه شما مهمون داره ما هم بریم خونه شون من به خانمم گفتم تو از صبح برو کمک مامان من جداز از خانوادم زندکی میکنم اونم قبول کرد خودم بردم گذاشتم خانمم خونه مامان اینام بهش گفته من از سرکار برگشتم مستفیم میام بعدش زنک مادرزنم زدم گفتم خونه خالیه از قبل هم باهم هماهنگ شده بودیم گفتم من میرم خونه تو هم بیا خونه ما اونم قبول کرد از خداش بود چون بدجوری به سکس نیاز داشت من زودتر رسیدم خونه زنگش زدم گفت سر کوچتون هستم دارم میرسم بعد پنج دقیقه زنگ خونه رو زد باز کردم اومد تو تا دروبستم شروع به لب گرفتن کردم باهش دستم رو کونش بود همش تو دلم میگفتم امروز این کون باید مفصل بکنم چون خودشم رازی بود از کون بکنمش بهم گفته بود هرچقدر دوست داری از عقب بکن مال خودته منم دیگه دلم قرص بود که از عقب باهاش سکس دارم امروز بخاطر همین یدون قرص ویگارو قرمز رنگ خوردم بدجوری کمر ادمو سفت میکنه مخصوصا برا بار دوم هم کیر ادمو زود سیخ میکنه هم جون تازه به کیر میده بریم ادامه داستان وقتی داشتیم لب میگرفتیم مادرزنم دست به کیرم میزد و میگفت بدجوری عطش هستی منو بکنی داشتی میمردی با این کیر خوشگلت منم گفتم اره اونم میخندید اولین بار بود باهم تنها میشدیم تا سکس کنیم بهش گفتم امروز دیگه با خیال راحت سکس میکنیم اونم برگشت گفت فقط زیاد طول نده که پدرشوهرت نمیدونم اومدم بیرون خونه بود منم بهش نگفتم گفتم باشه شروع کردم لختش کردن وای چه بدن نازی چه کونی چه ممه های وقتی کامل لختش کردم شروع به خوردن اندامش کردم وحشیانه اونم صداش دراومده بود میگفت ارومتر ولی من چیزی حالیم نبود بعدا چند سال حال مادرزنم جلوم لخت دراز کشید منم دارم باهاش حال میکنم بعد یک ربع اونم منو لخت کرد افتاد بجونه کیرم از تخم هام شروع میکرد لیس میزد تا سرش بعد بدنشو میخورد انقدر خوب کیرمو میخورد که بهش گفتم زهرا از دخترت خوب برام ساک میزنی خندید گفتم کجای کیرتو دوستداری بخورم منم گفتم بدنشو بذ لبهات محکم ساک بزن تا بعد سکسمون کیرم درد داشته باشه بعد خوردن کیرم دراز کشید منم رفتم روش داشتم سینه هاشو میخوردم که کیرم تنظیم کرد روسوراخ کوسش گفت حال فشار بده منم با یه فشار کیرمو فرستادم تو کوسش انقدر داغ و لیز بود که خیلی حال کردم بعد شروع به تلمبه زدن کردم که داشت ناله میکرد از شهوت بعد یک دقبقه بهش گفتم ارضا نشدی گفت چرا دار میاد همزمان تلمبه میزنی سینه هامو بخور تا ارضا بشم منم گوش بحرفش کردم همان کار کردم دیدم گفتم رضا اومد منم محکم تر تلمبه زدم بعد کیرمو کشیدم بیرون که مدل عوض کنم دیدم رو کیرم قشنگ یع مایع سفید هست بهش گفتم نگاه کیرمو روش اب تو هست اونم نگاه کرد خندید گفت میدونی چند ساله ارضا نمیشم همش پدرخانمت میاد خودشو راحت میکنه میره اونم سه چهار ماه یک بار امروز تو بهم خوب حال دادی مخصوصا که ممه هامو میخوری بعد گفت حالا کیرتو پاک کنم که خشک بذا ی تو کوسم چون خیلی لیز شده منم کیرمو و کسشو پاک کردم به پهلو خوابیدم گذاشتم تو کوسش تلمبه میزدم که کونش مثل ژله میلرزید که زهرا گفت نویخوای از کونم بکنی گفته چرا میکنم ولی بار دوم الان فقط کوستو میکنم بریزم توش که گفته باشه من ادامه دادم بازم گفت ارضا شدم یکم دیگه تلمبه زدم گفتم بلند شو سگی وایسا اول قبول نمیکرد میگفت تو این مدل شکمم درد میکنه موقع سکس منم گفتم حالا امتحان کنیم درد کرد ادامه نمیدم برگشت وایساد کیرمو فرستادم تو کونش شروع کردم تلمبه زدن که گفت درش بیار شکمم درد میکنه گفتم تحمل کن آبم دار میاد بریزم بعد که گفت زود باش نمیتونه وایسه منم چندتا تلمبه زدم آبمو ریختم تو کوسش انقدر هم زیاد ریختم موقع ریختن خودم احساس کردم زیاد ریختم مادرزنم گفت چه خبر این طوری ریختی گفتم چهار ساله تو کف اندامت بودم بخاطر همین بعد اینکه سکسمون تمام شد کنار هم لخت دراز کشیدیم من سرمو گذاشتم رو سینه هاش داشتم باهاش حرف میزدم که گفت باردوم هست گفتم اره مخصوصا از کونت سکس میکنم گفت دیر میشه پس بلند شو سکس کنیم گفتم بهش من عادت کیرمو میدونم الان هرچقدر باهاش بازی کنی بلند نمیشه یه یک ربع استراحت کنیم فوری بلند میشه قبول کرد بعد ده دقیقه شروع به لب گرفتن باهم کردیم سینه هاشو خوردم کیرم داشت بلند میشد وقتی بلند شد گفت میخوای از کجا بکنی گفتم تو بگو گفت بذار بازم جلو منم قبول کردم از روبرو یکم باهاش داشتم سکس میکردم احساس کردم کیرم خیلی خیس شده دیدم روش شیره هست متوجه شدم آب خودمه ریختم تو کوسش حاله که تلمبه میزنم دار میاد بیرون کیرمو در اوردم گفتم برگرد میخوام از کون بکنمت اونم برگشت کرم بغل تختم اماده گذاشته بودم کرم زودم به سوراخ کونش یه انگشتمو فرستاد داخل که گفت ارومتر رضا درد داره گفته تحمل کن گشادت کنم تا کیرم راحت بره تو کونت درد نکشی گفت باشه یکم که با یه انگشت کونش بازی میدادم انگشت دوم فرستادم یکم تو که گشادتر شه که گفت رضا کیرتو بذار کونم کیرتو میخواد منم گفتم چشم کیرمو روغن مالی کردم فرستادم تو کونش وای به ارزوم رسیدم بعد چندسال حالا میتونستم قشنگ از عقب بکنمش قرص هم اصر کرده بود کیرم حالاحالاها آبش نمیاد اول یکم سرش رفت تو بعد خودش کونشو باز کرد گفت یواش فشار بده تا کیرت بره تو کونم منم فشار میدادم چون که تنگ بود فشار میدادم میدیدم درد میکشه نگه میداشتم میگفتم اذیت میکنه درببارم اونم میگفت نه به کارت ادامه بده تو ازادی هرچقدر دوستداری فشار بده تا کیرت تو کونم جا بشه منم از‌خدام بود این دومین سکس من با مادرزنم بود بار اول که از کون کردمش فقط سر کیرم تو کونش بود که زود ابم اومد که داستان اون سکسمون هم که برا اولین بار بود نوشتم برا دوستان تو سایت هست بخونی حالا کیرم تا نصفه تو کونش بود شروع کردم اروم تلمبه زدن پنج دقیقه بود که تلمبه میزدم یواش مادرزنم گفت رضا نمیخوای بریزی گفتم حالا زوده گفت نه دیر میشه گفتم دست من که نیست باید آبم بیاد بریزم نمیتونم که نصفه ولش کنم سکسمون اگه میخوای آبم زود بیاد میتونی تحمل کنی محکم تلمبه بزنم گفت باشه بزن من آمادم وقتی زهرا اوکی داد شروع کردم از عقب محکم تلمبه زدن کونش زیرم داشت مثله ژله میلزید صدای خودشم بلند شده بود داشت ناله میکرد بهم میگفت از سینه هام بگیر حال کنم منم همون کار میکردم دیگه کونش کامل گشاد شده بود خودشنچم خسته التماس میکرد زود تمام کنم منم میگفتم دوست نداری دربیارم زهرا هم متوجه میشد با ناراحتی میگم قبول نمیکرد دربیارم میگفت باشه آبتو زود بریز تو کونم درش بیار بعد که من شدت تلمیه زدنمو بیشتر میکردم تا حالا تو عمرم اصلا سکس از کون این مدلی نداشتم خیلی بهم حال میداد کون بزرگ با سوراخ گشاد شده دراختیارم بودم اونم‌قشنک زیرم خوابیده بود منم داشتم محکم تلمبه میزدم اینه فیلمهای سوپر یه ربع بود که یک راست داشتم تلمبه میزدم قشنگ عرق کرده بودم که زهرا گفت ازنوک سینه هام بگیر داره آبم میاد منم از نوک سینه هاش گرفتم شروع به تلمبه زدن کردم که گفت ارضا شد بعد من نگاه کیرم کردم دیدم یکم انی شده درش اوردم رفتم دستشوی شستم هم تمیز بشه هم ابم زود بیاد اومدم‌اتاق خواب گفت چرا در اوردی رفتی دستشوی گفتم چی شد رفتم بهچعد بهش کفتم حالا تو برو کونتو تمیز کن بیا زود تمامش کنیم گفته باشه رفت اومد گفت تمیز کردم فقط زود بریزی گغتم سعی میکنم این دفعه به پهلو خوابید پاهاشو جمع کرد تو شکمش کونش قنبل شد برام منم تف زدم به کیرم طوری وایسادم که باهاش روبرو شدم دیگه پشتش دراز نکشیدم کیرمو خودش تنظیم کرد رو سوراخ کونش گفت اروم فشاره بده منم فشار دادم تا نصفه کیرم رفت تو کونش شروع به تلمبه زدن کردم داشت ناله میکرد هم کیف خم میشدم روش سینه هاشو میخوردم ده دقیقه هم این مدلی کردم داشت گریه میکرد رضا چرا نمیریزی منم بدجوری عرق کرده بودم عرقهای صورتم رو بدنش میافتاد بهش گفتم خودت میبنی. که من دارم سعی میکنم ولی کونت خیلی حال میده کیرم هنوز سیر نشده گغت فقط امروز که نیست بعدانم میام بهش از کون میدم از این به بعد لین کون مال کیر تو هست حالا ابتو بریز خسته شدم منم گفتم باشه راستش خودم هم خسته شده بودم قرص نامردی نکرده بود کمرمو محکم کرده بود یهش گفتم میتونی تحمل کنی یکم محکمتر تلمبه بزنم آبم بیاد گفته باشه هرکاری میکنی زود بکنم هم دیرم شده منم دوسه دقیقه جانانه تلمبه زدم آبم اومد ریختم تو کونش موقع ریختن صداش ذر اومد رضا کیرت داره بزرگ میشه سرش بزرگ شد آبت خیلی ذاغ تو کونمو گرم کردی از این حرفها گفت تا کیرم تو کونش خوابید درش اوردم بعد چهار سال انتظار یه سکس جانه با مادرزنم انجام دادم که خوشخال بودم به ارزومو رسیدم و کونشو مفصل گاییدم با خودم داشتم فکر میکردم که دیگه اخرین بار بود از عقب کردم دیگه نمیده امروز خیلی اذیت شد که دیدم گفت مرسی رضا جون خیلی چسبید بلند شد لباسهاشو بوسید منم برا اینکه از دلش دربیارم از عقب اذیتش کردم بلند شدم ازش لب گرفتم صورتشو بوسیدم ازش معذرت خواهی کردم که از عقب این همه طول کشید اذیت شدی گفت این حرفو نزنم خودم هم داشتم حال میکردم اگه حال نمیکردم زیرت نیم ساعت تحمل نمیکردم که ابت بیاد منم تو دلم شاد شدم گفتم پس بازم از عقب سکس دارم برات گفت اره تو ازادی هرچقدر دوست داری ازعقب بکنم بعد از هم لب گرفتیم فرستادم رفت بعد زنگش زدم گفتم چه خبر از سوراخ کونت گفت درد داره نمی تونم خوب راه برم و بشینم ولی خوب گشادش کردی برا دفعهای بعد فکر نکنم دیگه اذیت بشم که دفعهای بعد هم باش سکس کردم از عقب باهاش که داستان شو برا دوستان نوشتم که ادامه سکس با مادرزن خوشگل، ۱ و ۲ هست عنوان داستانهای دیگرم با مادرزن ممنون از دوستان که نظرات خوب بدن

نوشته: علیرضا

Leave a Comment