Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ Help ]
سکس های لیلی - آی سکس 98 - iSex98
Didim Escort porn bodrum escort
داستان سکسی

سکس های لیلی

با علی داشتم حسابی عشق میکردم.همیشه کار بلد بود و می دونست چطوری کسمو حال بیاره.من یه جورایی مال اون شده بودم و دیگه دلم نمیخواست با کس دیگه ای باشم. اونروزم علی بهم زنگ زد که لیلی دلم برات تنگ شده و حسابی هوس کردنتو دارم و منم یه دوش گرفتمو خودم حسابی آماده کردم! البته ما یه موقع هایی هم سکس سه نفره با داداشش رو هم داشتیم که اونروز یکی از همون روزها بود.علی با داداشش خیلی راحت بود مثل دوتا دوست بودن.مثل دو قلوها بودن اما با این تفاوت که مرتضی سنش کمتر بود.یه اختلاف سنی چهار ساله.علی ۲۹ ساله و مرتضی ۲۵ ساله! بگذریم علی حسابی داشت کسمو میمالید و میخورد و منم داشتم زیرش جون میدادم.آخ که چه حالی داشتم.زبون داغش رو چوچولم بازی بازی میکرد و ته صدای ناله من تو گلوم،پاهام میلرزیدن.دستشو گذاشت رو سینه هام و نوکشو میمالید.اومد روم خوابید و شروع کردیم به لب خوری.مزه آب کس خودم اومد تو دهنمو زبون علی رو میمکیدم.کیر داغشو گذاشت لای کسمو افتاد به جون سینه های گوشتی من.چنان نوکشو میمکید که حس میکردم تمام جونم توی نوک سینه هامه.گفتم علی تو رو خدا جرم بده،بکن توکسم اما با اون چشای خمارش گفت حالا زوده جنده من. من دوست داشتم بگه بهم جنده چون واقعا جنده خودش بودم.آخ که با این حرفش حشر ترم کرد.کسمو میمالیدم به کیر داغش.خیس خیس بودم.خودمو به زور نگه داشتم که ارضاء نشم.علی گفت لیلی من کست آب انداخته که بازم،که افتاد به جون کسم،لیس میزد و میمکید دیگه ناله میکردمو آه و اوهم همه اتاقشو پر کرده بود بهش گفتم علی دیگه نمیتونم خودمو نگه دارم دارم میشم که سریع یه چک زد رو کسم و سینه هام و میگفت الان نه باید زیرم جر بخوری بعد ارضاء شی تو همین حال و هوا بودیم که زنگ آیفون زده شد و مث برق از جا پریدیم که علی گفت بخواب تا من بیام.رفت پای آیفون که فهمیدم مرتضی اومده آخه علی گفت ای بد موقع گمشو بیا بالا! اومد تو اتاق و گفت با دو تا کیر حال میکنی؟ منم یه چشمک زدمو خندیدم که یعنی آره! مرتضی اومد توو اتاق و گفت به به سلام لیلی جون چطوری که باهاش دست دادم و علی گفت برو یه چی بخور و بیا که مرتضی گفت نه من امروز حسشو ندارم که علی هم گفت خود دانی که اومد رو تختو باز افتاد به جونم.مرتضی هم رفت تو پذیرایی.علی هم چون بخاطر زنگ شلوارک پاش کرده بود در آوردو کیرشو گذاشت رو لبم.منم اول سر کیرشو لیس میزدم بعد آروم سرشو گذاشتم تو دهنمو حسابی میمکیدم و زبون میزدم که علی حسابی آه میکشید و موهای بلندمو گرفت تو دستشو خودش تو دهنم تلمبه میزد که من همش اوغ میزدم اما چون عادت داشتم حال میکردم از تلمبه زدنش.کیر داغ و ۱۷ سانتی علی با یه سر کیر بزرگ! که تو همین حال بودم که دیدم مرتضی هم با کیر کلفتو درازش اومد تو اتاق.گفت شرمنده نتونستم جلو خودمو بگیرم که علی بهش گفت برو تو کار کس داغش این جنده خانومو! مرتضی کسمو میخوردو علی هم تو دهنم تلمبه میزد که گفت مرتضی برو واست ساک بزنه منم بذارم تو کسش که یه آهه بلند کشیدم گفتم جوووووون بیا کیرتو بمکم.علی منو خوابوند وسط تخت که البته تخت دو نفره بود! بعد پاهامو داد بالا گذاشت رو شونش مرتضی هم اومد بالا سرمو کیرشو کرد تو دهنم.دستامو گذاشتم رو سینه هامو علی هم کیرشو کرد تو کس آبدار من.جفتشون با هم تلمبه میزدن یکی تو دهنم یکی هم تو کسم!صدام که دیگه در نمیومد علی هم اولش آروم با ریتم مرتضی تلمبه میزد تو کسم که جا باز کنه بعد تند تند میکرد تو کسم و منم کیر مرتضی رو ساک میزدم که کشید بیرون از تو دهنمو افتاد به جون سینه هام و علی هم کس منو جر میداد.منم که همش آه میکشیدمو میگفتم جرم بدین من جنده شماهام کیررررر میخوام، کوس کونمو پاره کنید که اونا هم آه و اوهشون در اومده بود که علی کشید بیرون از کسمو اومد بالا سرم کرد تو دهنم بعدشم گفت کیرمو ساک بزن جنده جون و مرتضی هم اومد سراغ کسمو کرد توش و گفت عجب کس آبداری داره جنده جونم منم کیر علی رو محکم ساک میزدم میکردم که پاشد اومد سر وقت کونم که به مرتضی گفت برو زیرش بذار بیاد رو کیرت که منم سرشو تنظیم کردم و کیرش رفت تو کسم و آروم خوابیدم روش طوری که کونم بیاد بالا که علی جونم بکنه تو کونم که یکم تف زد به کیرش یکمم زد به سوراخ کونم و مالدیو انگشت کرد توش بعد آروم سر کیرشو کرد تو کونم که آخ بلندی گفتم علی هم کرد تا تهش!از کون بهش زیاد داده. بودم واسم عادی بود اما هم یه کیر کلفتی تو کست باشه هم یه کلفتی دیگه تو کونت واقعا درد داره! علی سینه هامو میمالیدو مرتضی هم ازم لب میگرفت که علی شروع کرد به تلمبه زدن و مرتضی هم کم نیاوردو دوتایی باهم تلمبه میزدن که منم از درد جیغ میزدم جفتشون چنان آه و اوهی میکردن که نگو و منم حسابی داشتم گاییده میشدم که جاشونو با هم عوض کردنو حسابی کس کونمو گاییدن که علی گفت دارم میام و مرتضی هنوز تو کار کونم بود که با این حرف علی کشید بیرونو سریع برم گردوندن و منم زبونمو مث فیلما آوردم بیرونو کسمو مالیدم که علی آه بلندی گفت و پاچید تو صورتمو زبونم آبشو و مرتضی هم انقدر کیرشو مالید که آورد نزدیک دهنمو گفت آبمونو بمک جنده که اونم پاشید تو دهنم آبشو و کیرشم مالید رو سینمو با یه آه بلند قطره های آخرشم پاشید بیرونو علی هم افتاد کنارم و مرتضی هم همینطور که منم کیرهای جفتشونو حسابی مکیدمو آبشونو خوردم کنار جفتشون خوابیدم که بعد یه استراحت کوتاه پریدن رومو افتادن به جون سینمو کسمو منو هم ارضاء کردن که اونروز بهترین روزمون بود و اگه دوست داشتین بازم واستون از سکس هامون تو مسافرت یا تو قطار یا تو ماشین که داشتیم میگم.

نوشته:لیلی

Leave a Comment