Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ Help ]
فاطیما منو از کون گایید
Didim Escort porn bodrum escort
داستان سکسی

فاطیما منو از کون گایید

یه روزی که تو کف کون فاطیما بودم اونو بردم یه ویلا لخت شدیم و مثل همیشه شروع کردیم به سکس وسطای سکس بهش گفتم میخوام از کون بکنمش اولش مخالفت کرد ولی با کلی ناز کشیدن قبول کرد ولی گفت خیلی اروم باید بکنمش و زود هم باید تمومش کنم منم قبول کردم و اروم گذاشتم دم سوراخش ولی از اونجایی که عاشق سکس خشن بودم میخواستم وحشیانه بکنمش واسه همین بردمش گوشه تخت و دیوار که راه فرار نداشته باشه بعدش که کیرم رو دم سوراخ کونش تنظیم کردم با یه فشار محکم کیر 17 سانتیمو تا ته کردم تو کونش و سریع شروع کردم به تلمبه زدن فاطیما یه جیغ بلندی زدو میخواست از زیر کیرم فرار کنه که راهی نداشت و من هم محکم داشتمش و تلمبه میزدم هر چی گریه و التماس میکرد انگار نمیشنیدم و وحشیانه تر میگاییدمش و حشری تر میشدم مثل فیلمای پورنو از کون گاییدمش کیرمو از کونش میکشیدم بیرون و دوباره میذاشتم توش فاطیما همش ناله میزد و من به کارم ادامه میدادم دوست نداشتم زود تموم بشه ولی بعد 8-9 دقیقه ابم اومد و همش رو تو کونش خالی کردم .از اون روز فاطیما باهام قهر کرد و گفت یه روزی تلافیش رو سرم در میاره

یه ماهی از اون جریان گذشت و فاطیما بهم زنگ زد و گفت از اینکه باهام قهر کرده پشیمون شده و میخواد دوباره باهام باشه و از سکس قبلی هم خوشش اومده و دلش میخواد دوباره ببرمش همون ویلا منم قبول کردم به خیال اینکه دوباره از کون میگامش فرداش بردمش همون ویلا . زود لخت شدیم و شروع کردیم به سکس اما فاطیما بهم گفت دوس داره مثل دفعه قبل سکس خشن داشته باشیم واسه همین گفت دوست داره دهنمو با کسش بگاد من از این حرفش هم تعجب کردم و هم خوشم اومد و قبول کردم . بعدش بهم گفت دوست داره دست و پاهامو ببنده بعدش کسو کونش رو به صورت و دهنم بمالونه منم قبول کردم و اون اول دستامو بست بعدش ازم خواست به حالت قنبل بشم تا پاهام رو هم یواش ببنده ازش خواستم سفت نبنده تا خودم بتونم بازش کنم اما محکم بست یهو از اینکه نمیتونستم حرکتی کنم ترسیدم بعدش دیدم یه طناب اورده و داره دستای بستم رو به تخت میبنده ازش خواستم دستامو باز کنه و به تخت نبنده بهم میگفت وقتی با کسم دهنتو گاییدم بازت میکنم عزیزم بعدش دوتا پاهام رو به دو طرف پایین تخت بست و از هم بازشون کرد و میگفت عجب سوراخ کون تنگی داری حیف که کیر ندارم . فاطیما حسابی دست و پاهامو بسته بود طوری که نمیتونستم حرکتی کنم بعد با کسش اومد جلوی صورتم و میگفت لیسش بزن و سوراخ کونش رو میمالوند به دهنم و میگفت این همون سوراخیه که گاییدیش بخورش جنده . رفتارش عجیب شده بود با دوتا دستاش سرم رو گرفته بود و به کسش فشار میداد این کارو 4-5 دقیقه انجام داد و داشت ارضا میشد که یهو بلند شد و نگذاشت ارضا بشه سریع رفت سمت کیفش و مبایلش رو روشن کرد و روی صندلی تنظیم کرد به سمت من . گفت داری چیکار میکنی گفت میخوام از سکسمون فیلم بگیرم . بعدش دوباره رفت سراغ کیفش و یه وسیله ای رو در اورد چون پشتم بهش بود ندیدم بعد 1 دقیقه با یه کیر مصنوعی نسبتا بزرگ که به خودش بسته بود اومد جلوم و بزور کرد تو دهنم و گفت ساک بزن جنده اصلا نگذاشت حرفی بزنم فشارش میداد تو حلقم و درش میاورد از این کارش لذت میبرد و میخندید تا اینکه از دهنم درش اورد و گفت میخواد به تلافی اون روز منو از کون بگاد کیر مصنوعیش خیلی قطرش کلفتر از کیر من بود درازاش هم همینطور بهم گفت این کیر 22 سانتی رو تا ته میخواد بکنه تو کونم تا دیگه هوس کون نکنم تهدیدش کردم اگه اینکارو بکنه میکشمش گفت هیچ غلطی نمیتونی بکنی گفتم دستام که باز شه نشونت میدم گفت گه نخور فیلمت رو با وایبر میفرستم واسه یکی از دوستام بعد دستت رو باز میکنم . دیدم چاره ای ندارم ازش خواهش والتماس کردم فایده ایی نداشت فاطیما تصمیمش رو گرفته بود اومد رو تخت و رفت پشتم به کونم تف مالوند و کیرمصنوعی رو گذاشت دم سوراخ کونم اروم فشار میداد هنوز تو نگذاشته بود خیلی درد داشت بعد کمی ور رفتن با کونم یهو تا ته فشارش داد توش نفسم بالا نمیومد و داد کشیدم و اون دستش رو گذاشت رو دهنم و شروع کرد به تلمبه زدن خیلی حال بدی بود ولی اون وحشیانه منو میگایید (بعد از گاییده شدنم تازه فهمیده بودم که زیر کیر مصنوعیش یه زایده ای داشت که با هر بار تلمبه زدن کسش رو تحریک میکرد و لذت میبرد) دقیقا همونطوری که من اون روز کونش رو گاییدم منو گایید کیر رو از کونم میکشید بیرون و میگفت چه کون گشادی واست درست کردم موبایلش رو گرفت تو دستش و از سوراخ کونم که داشت میگایید فیلم میگرفت از همه زوایا ازم فیلم گرفت و من هنوز درد میکشیدم ازش خواهش میکردم زود تمومش کنه ولی بهم میگفت التماس کردنم رو دوست داره و محکم تو کونم ضربه میزد گاییدنم 20 دقیقه طول کشید تا اینکه تو همون حالت تلمبه زدن ارضا شد و ولو شد روم و همونطور که کیرش تو کونم بود گرفت روم خوابید منم که دیگه حسی نداشتم توی همون حالت از درد و خستگی خوابم برد بعد شاید 2 ساعت یا یه درد وحشتناک از خواب بیدار شدم دیدم جنده خانوم دوباره داره منو میکنه اون روز 3 بار منو از کون گایید و بعد اینکه جلوی من فیلمارو واسه دوستش ارسال کرد دستامو پاهامو باز کردو تهدیدم کرد اگه کاری کنم فیلمامو پخش میکنه . منم کاریش نداشتم گذاشتم بره دیدم بعد 2 هفته بهم زنگ زدو گفت اینبار میخواد با دوستش بیاد و دوستش هوس کرده که اونم منوبکنه و باید بیام وگرنه همین امروز فیلمارو پخش میکنه منم از نا چاری قبول کردم دوتایی انگار یه جنده گیر اورده باشند افتادند به جونم ولی از چیزی که اون روز لذت برده بودم این بود که اون دوستش که مه سیما بود رو لخت ندیده بودم ارزوی دیدن کسش رو داشتم که به ارزوم رسیده بودم یه کوس نسبتا قلمبه که بالاش مو داشت و کمی هم بو میداد حسابی لیسش زدم و لذت بردم ولی بعدش منو دوتایی حسابی گاییدن مه سیما انگار وحشی تر از فاطیما بود منو به پشت به تخت خوابوندند و اینبار فقط دستامو بستند مه سیما با کسش نشست رو صورت و دهنم و داشت خفم میکرد نوبتی میومدند با کوس و کون مینشستند رو دهنم یه بار که فاطیما با کس نشسته بود رو صورتم مه سیما داشت کیرمو ساک میزد باورم نمیشد که مه سیما کیرمو بخوره که یهو دیدم کیرمو کرد تو کسش و داره تلمبه میزنه داشتم دیونه میشدم که تو همون حالت ابم اومد و ابمو ریختم تو کسش مه سیما داشت ارضا میشد که یهو پاشد و رفت کیر مصنوعی رو به خودش بست و اومد و به فاطیما گفت با کسش جلوی داد کشیدنمو بگیره چون میخواد یهو همشو تا ته بکنه تو کونم بعدش مه سیما یه تف زد به کونم و کیرو یهو تا ته کرد تومو شروع کرد به تلمبه زدن داشتم میمردم یه 5-6 دقیقه ای که گذشت دیدم فاطیما از روم بلند شد و رفت سراغ کیفش اونم یه کیر مصنوعی دیگه ولی خیلی بزرگتر وکلفتر از قبلیه به خودش بست و مه سیما کیرش و از کونم در اورد و فاطیما اومد جاش بهم میگفت چیه عزیزم سورپرایز شدی میخوام جرت بدم میخوام تا 2 هفته نتونی رو کونت بشینی همینو که داشت میگفت کیرو کرد تو کونم منم یه داد بلندی کشیدم که مه سیما با کون نشست روم جفتشون میخندیدند و میگاییدند اصلا وحشی شده بودند منو از تخت بلند کردند و بهم گفتند وایستا و دستاتو بزار رو دیوار کمرتو خم کن منو تو اون حالت هم گاییدند بعدش مه سیما دراز کشید رو زمین و بهم با انگشتش اشاره کرد که بشینم رو کیرش منم نشستم و واسش بالا و پایین میکردم بعدش فاطیما موهامو کشید و اوردم وسط حال و گفت کونم و قنبل کنم و سرمو بزارم پایین اونم از پشت کیرو گذاشت تومو منو گایید دیگه منو مثل جنده های فیلمای سکسی هر طوری که دلشون خواست منو گاییدن 2 ساعت گاییدنم طول کشید تا اینکه اونا ارضا بشن و ولم کنند از اون روز هم اونا فیلم گرفتند گفتند خودمو واسه دفعه بعد اماده کنم تا باهام تماس گرفتند بیام از اینکارشون خیلی لذت برده بودند 3-4 روز نگذشته بود که اینبار مه سیما زنگ زد و بهم گفت میخواد تنهایی منو بگاد منم به ناچار رفتم و 3 ساعتی باهام ور رفت و یه هفته بعدش هم اینبار سورپرایزم کرده بودند و 3 تا شدند و یکی دیگه از دوستاشونم اورده بودند و این ما جرا همچنان تا به امروز ادامه داره.
(فاطیما قد 175-وزن 75-گندمی) —– ( مه سیما قد 165 – وزن 65 – سفید ) ——- (دوستشون لیدا قد 170 -وزن 75-سبزه)

نوشته: میلاد

Leave a Comment