Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ Help ]
میخوام حامله شم چون باید مال من بشه - آی سکس 98 - iSex98
Didim Escort porn bodrum escort
داستان سکسی

میخوام حامله شم چون باید مال من بشه

تا حالا براتون پیش اومده بدون هیچ دلیل خاصی یه نفرو خیییلی دوست داشته باشین؟ این داستان سکسی نیست کسایی که حوصله ندارن نخونن چون فقط درخواست راهنمایی و کمک دارم

اولین باری که دیدمش ظاهر متفاوتش توجمو جلب کرد اما خیلی طول نکشید که حس کردم میخوامش و اون برام مثل یه غریبه نیست باهاش راحتم اولین دوست پسرمه قبل اون فقط با چندنفر حرف میزدم اونم مثل دوست چون حسی بهشون نداشتم وقتی میدیم پای دوستی میکشن وسط به طور کامل فراموششون میکردم قبل اینکه ببینمش خیلی به خودم مغرور بودم فکر میکردم خاصتم چون اطرافیانم خیلی هوس باز و لاشی بودن و انقدر بهم گفتن آفررین که مثل اونا نیستی دست نیافتی هستی واقعا باورم شده بود یه خبریه . خلاصه به خاطر اون خیلی کارا کردم دوسش دارم و می خوام بدستش بیارم

میدونم اونم دوستم داره اما نه به اندازه ی من از اولین باری که باهم حرف زدیم حرفایه سکسی میزد و چون نمیخواستم رابطمون تموم شه باهاش برخورد نمیکردم من از قبل میشناختمش من اول عاشقش شدم اما بعد یه جوری رفتار کردم که بیاد دنبالم و اومد و اولین قرارمون تو ماشین بود همین که نشستم دستشو گذاشت رو رونم میمالید نگاهش خمار بود خیلی حشریه چون قبل باهم خیلی حرف زده بودیم راجب سکس شوکه نشدم با رفتارش انتظارشو داشتم اما بازم معذب بودم خلاصه یکم رونمو مالید و کم کم دستشو برد بالاتر که دسشتو از رو پام برداشتم اما بازم میذاشت وقتی بهش فکر میکردم کسم خیس میشد چه برسه به این که کنار باشه و کسمو بماله سرمو برد سمت صورشو گونمو بوسید و لبمو خورد زبونشو میکرد تو دهنم نمیدونستم این جوری میبوسن هلش دادم عقب که وحشی تر اومد سمتم لبمو میخورد از رو شلوار کسمو میمالید و سعی میکردم مقاومت کنم واقعا نمیخواستم این کارو بکنه اما ازش ناراحت نبودم شلوارمو داد پایین و شلوار خودشم دراورداولین بار بود که کیر میدیم یه حس ترس داشتم و یکی از درون میگفت راه فراری نیست منم دلم نمیومد بهش نه بگم انصافا خودمم خوشم اومده بودم با این حال که پریود بودم کسمو میمالید و انگشتشو به سوراخ کونم فشار میداد و سینمو میخورد و منم سر کیرشو میکردم تو دهنم سرمو فشار میداد و کیرش تا ته میرفت تو دهنم و حالم بد میشد اصلا ناشی بودنمو به روم نیاورد خیلی طول نکشید که آبش اومد وقتی دید ناراحتم شروع کرد به داستان تعریف کردن راجب اینکه چجوری لاشی شده و … ازم معذرت خواهی کرد و گفت من با لاشیام و ما دیگه هم دیگرو نمیبینیم

یه هفته گذشت میدونستم زنگ میزنه زیاد از این بای بای کردنا ازش دیده بودم و خلاصه زنگ زد و و قرار شد برم خونشون منم قبول کردم خیییلی بهش اعتماد دارم چون میدونم هستن کسایی که بهش بدن و کس ندیده نیست که بهم اسیب بزنه منم اماده شدم یه آرایش ملایم و خوشگل کردم و رفتم حموم و حسابی تمیز و خوش تیپ کردم و رفتم خیلی استرس داشتم اما خوشحال بودم که میدیمش و خودش بازم اومد طرفم حالا به هر دلیلی شده باهمیم . وقتی رفتم تو خونه یه شرت و تی شرت تنش بود از خجالت سرمو نمیتونستم بیارم بالا اما میخواستم عشقمو ببینم صداش خیلی اروم تحریک کننده بود وقتی حرف میزد کسم خیس خیس میشد و داشت میترکید دلم میخواست محکم کسمو فشار بدم و بمالم هیچ وقت تحریک نشده بودم حتی وقتی فیلم میدیدم اما کنار اون که هستم کسم از خود بی خود میشه بهم گفت خوشگل شدی و دستمو گرفت برد جلو بخاری خیلی سردم شده بود و اما چون چشمای خمار و آبیش روم زوم بود سرخ شده بودم اومد جلو شروع کرد به خوردن لبام و سینمو میمالید و منم زبونشو میمکیدم بهم گفت لباستو دربیار و کنار دراز کشید کمرمو میمالید منم پالتومو دراوردمو کنارش خوابیدم روم نیم خیز شدتاپمو داد بالا و سینمو میمالید لبامو میخورد خیلی حس خوبی داشتم شلوارو لباسامو دراورد و کسمو میمالید انگشتشو رو سوراخ کسم میکشید و منم کیرشو میخوردم کیرش بزرگ و نمیتونم تا ته تو دهنم جاش کنم برم گردوند سمت خودشو کیرشو گذاشت لای پام کیر سفتش که مثل سنگ شده بود به کسم میخورد و آاه و سروصدام درومده بود و بعد چنددقیقه آبش اومد و ریخت رو کسم و یه مدت گذشت فهمیدم اون با یه زنه که از خودش بزرگ تره رابطه داره دعوا گرفتیم و خیلی اتفاقا افتاد اما من بیشتر عاشق شدم تو ماه یکی دوبار همو میبینیم چون اون کار میکنه کارش خیلی از وقتشو میگیره هنرمندم هست همه جور سازی میتونه بزنه و خیلی سعی میکنه جلب توجه کنه عمدی یا غیر عمدیشو نمیدونم . چون پولداره خیلیا دنبالشن زنایی که میخوان براشون خرج کنه و بهش بدن با وجود اینا دونستن حقیقت میدونم دوسم داره توضیح دادنش سخته اما اون یکم از نظر اخلاقی متفاوته خاص نیست اما واسه من همه چیزه یه روز بعد از همه ماجراها رفتم خونشون میخواستم یه کاری براش بکنم همیشه میگفت میخوام پردتو بزنم حتی الانم میگه منم گفتم این دفه یه کاری باید بکنم تا از فکر پرده زدن دربیاد رفتم پیششو کنار هم دراز کشیدیم و لباسایه همو دراوردیم و روم خوابید انقدر وزش زیاد بود که حس کردم دارم زیرش له میشم با دستم کمرشو میمالیدم و اونم کردنمو میخورد یه جوری میخورد که آهم درومد کسم باد کرده بود و خیس خیس شده بود انگار نبض داشت یه جوری گردنمو میخورد که گفتم حتما کبود و سیاه شده و بت همون حالت وحشیش افتاد به جون سینه هام گازشون میگرفت و محکم میمکید و رفت پایین تر و کسمو میخورد بیشتر احساس درد داشتم اما داشتم حال میکردم زبونشو لاش میکشید و فشار میداد اصلا تو حال خودم نیودم گفت از کون بکنمت منم قبول کردم اما گفتم به شرطی که اگه نتونستم تحمل کنم درش بیار گفت باشه بهم گفت کیرشو خیس کنم و تف زدم و حالت سگی نگهم داشت و کیرشو لای کونم میکشید فشار داد تو که نرفت و بهم گفت من برم روش بشینم و یکم به کیرش روغن زد و انگشتشو کرد تو کونمو روغنی کرد و منم یواش یواش نشتم روش اول انقدر دردم میگرفت که انگار داشت سوراخم میکرد و سرش به زور رفت تو کونم داشت میگرفت و کسم داشت از فشار میترکید و با یه حرکت کیرشو بیشتر فرستاد تو کونم من به پشت خوابیدم روش و اون کیرشو تو کونم بالا پایین میکرد همش لذت بود انگار از اینکه کیرش داشت کونمو جر میدادلذت میبردم دردش فقط همون لحظه دخول بود وقتی کیرش تو کونم عقب جلو میشد یه فشاری به کسم میومد خیلی لذت داشت و منو تو چندتا پزیشن کردو آبش اومد ریخت تو کونم دستو پام میلرزید بی حس و بی جون بودم رفتم دستشویی که دیدم از کونم خون میاد بهش گفتم وقتی گفتم دیگه خودش نبود تو فکر بود حس کردم نگرانه که پردمو زده باشه و گفت یه بار دیگه بکنیم اول گفتم نه با این حال که کونم بی حس شده بود اما جون نداشتم دوباره بدم اما بعد یه ساعت دیدم زیادی تو خودشه گفتم میخوام بازم انجامش بدم و اون اول نگران بود که حالت بدتر میشه اما بعدش اومد رومو کرد تو کونم این دفه راحت تر رفت البته بازم به لطف روغن بعد که آبش اومد یکم اروم تر بود ازم پرسید که تو جلو نرفت که منم شک نداشتم نرفته و بعد اون اتفاق تا الان از پشت نکردیم اما خیلی اصرار داره پردمو بزنه بحث ازدواجم نیست بدون هیچ وعده و قولی میگه حال کنیم خیلی عاشقشم میخوام یه جوری اونو به طرف خودم بکشونم میدونم اون لیاقت منو نداره اما یه چیزی نمیذاره ترکش کنم اونم عشقیه که بهش دارم مشکل من از ذست دادن پردم نیست چون اون به کسی نمیگه و اگه نشد میتونم درستش کنم بدوزم یا … اما میخوامش سکس عشق میاره ؟ یا اگه حامله بشمو مجبور بشه باهام بمونه هر راهی فقط اون باشه بچه دار شدن مردا رو به اون زندگی جذب میکنه ؟ لطفا کمک کنین این جا تنها جاییه که میتونم راحت حرف بزنم و خواهش میکنم نصحت نکنین و نگین بیخیال شم چون اونم بی میل نیست فقط به یکم هل دادن نیاز داره تا زندگیش تباه نشه فقط اگه چیزی راجب باردار شدن یا دوختن پرده و مکان هایی که اینکارو انجام میدن میدونین لطفا بهم بگین ممنون میشم

 

Leave a Comment