Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ Help ]
پرستار سکسی من - آی سکس 98 - iSex98
Didim Escort porn bodrum escort
داستان سکسی

پرستار سکسی من

سلام، من میثم (مستعار) هستم، الان پزشک عمومی ام. خاطره مال دوسال پیشه که دانشجوی سال آخر یعنی اینترن بودم. و توی یکی از شهرای نسبتا کوچیک اطراف تهران درس میخوندم. اول بگم من یه شخصیت خیلی هات هستم، و همش تو سایتای سکسی ام و داستانای اینجا رو اکثرا خوندم. ولی همسرم علیرغم اینکه همه چیزش خوبه، ولی به خاطر اینکه این چیزا رو تو عمرش ندیده و نشنیده، برعکس منه، و به سکس عادی اونم تو یه پوزیشن خوابیده بدون حاشیه راضیه و بیشتر از اون به من اجازه نمیده. برای همین همیشه دنبال یه راهی برای ارضای شهوتم بودم. و توی سایتای اجتماعی دنبال یه شریک توپ میگشتم. تا یه بار یکی به پستم خورد که گفت پرستاره و مال همون شهره، خلاصه بعد آشنایی دادن متوجه شدم که پرستاره بیمارستان خودمونه، و اونم وقتی مطمئن شد به من، شماره شو داد

خلاصه یه مدت دوست عادی بودیم و فقط تلفنی حرف میزدیم، البته اون میدونست زن دارم و میگفت کاری نمیخوایم بکنیم، و مشکلی ندارم با این مسئله، بعد دوهفته یه روز رفتم تو بخش دیدمش و تازه فهمیدم چه مورد نازی نصیبم شده، قدش کوتاه بود ولی چهره خیلی توپی داشت. کم کم باهم صمیمی تر شدیم و بیرون میرفتیم، از بیمارستان میبردمش خونه میرسوندمش، اینم بگم من چون محل تحصیلم با سکونتم فرق داشت و همسرم پیشم نبود به جز آخر هفته ها، راحت بودم. یه بار باهم رفتیم یکی از مناطق کوهستانی اطراف اون شهر و اون هی میخندید و میگفت دستمو بگیر میفتم، ولی ما رابطمون خیلی استریل بود و من جدی نگرفتم و فقط خندیدم، اما بعد که رفت خونه تو اسمس هاش گفت که دوست داشته واقعا دستشو بگیرم، منم قول دادم دفعه بعد جبران کنم. دفعه بعد باز همونجا رفتیم و تو بالا رفتن باز گفت حالا میفتم، دستمو دراز کردم سمتش، دستمو گرفت، یه لحظه گرمی دستاش تمام وجودمو گرفت، احساس شهوت و عشق باهم تو وجودم شعله ور شد. پوست نرمی داشت، دلم نمیخواست دستشو ول کنم، تا ماشین دست تو دست رفتیم، تو ماشین یه نگاهش کردم و آروم صورتمو نزدیک صورتش بردم، صورتشو عقب کشید، ولی تصمیممو گرفته بودم، نزدیکتر شدم و یه بوس روی گونه ش کردم، سرخ شد، و با خنده ای همراه با ترس میگفت میخوام پیاده شم، ولی من اهمیتی ندادم و خودش آروم شد. رسوندمش خونه، شب توی اسمس هاش میگفت اون لحظه واقعا خجالت کشیده چون تجربه اولش بوده، کم کم صحبتو کشوندم سمت تجربیات سکسی نیمه کارم که اونم اعتراف کرد که خیلی شهوتیه، و همیشه خودشو با فیلم و عکس ارضا میکنه، و حتی اعتراف کرد که یه بار حین خودارضایی با انگشت پرده شو زده ولی خون نیومده. تازه فهمیدم مورد مناسب خودمو پیدا کردم. خلاصه سری های بعد تو ماشین همش دستش تو دستم بود، کم کم دستمو میذاشتم رو پاهاش، و تو ملاقاتای بعدی اروم اروم دستم رفت بالاتر، تا کم کم یخش وارفت، و یه بار تو ماشین دستمو کردم توی شورتش و کسشو واسش میمالیدم ، علیرغم انکارش شهوتی شد و ناله ش در اومد، کسش حسابی آب انداخته بود، دستم خیس شد، دستم رو در آوردم، یه نگاهی بهش کردم، عاشق آب کس بودم و هستم، انگشتمو گذاشتم تو دهنم و میلیسیدم، با دیدن این صحنه شهوتی تر شد، دستشو گرفتم گذاشتم روی شلوارم تا کیرمو لمس کنه، اولین بارش بود، دوست نداشت، میترسید! دستشو کشید، همینجوری ادامه دادم تا دیگه هرسری توی ماشین دست اون توی شورت من بود و کیرمو میمالید و دست من توی کس اون! یه بار که باز رفتیم همون منطقه کوهستانی، رفتیم پشت یه تخته سنگ، یه نگاه کردم دیدم از هیچ سمتی دید نداره و کسی نمیتونه ما رو ببینه، رفتم سمتش، لبمو گذاشتم رو لبش و شروع کردم خوردن، لباشو یکی یکی میکشیدم تو دهنم و میمکیدم، دستم اروم اروم رفت سمت سینه ش، واسش میمالیدم، خیلی حشری بود، زود ناله ش در میومد و شل میشد و کار من راحت تر میشد، کم کم رفت سمت گوشاش، لاله گوشاشو خوردم، بعد اومدم سمت گردنش، خوب واسش لیسیدم که دیگه دادش داشت در میومد، چون منطقه باز بود نمیشد لختش کنم، واسه همین بیخیال خوردن سینه ش شدم، دستمو بردم لای پاش و براش یه کم مالیدم، پاشو جمع کرد و به هم فشار میداد، تا دستمو بهتر رو کسش حس کنه، دستمو کردم تو شلوارش، کردم تو شورتش، رسوندم به کسش، خیس بود، معلوم بود حسابی تحریک شده، کمربندش تنگ بود و اذیت میکرد، خودش بازش کرد منم اروم دکمه شلوارشو باز کردم یه کم کشیدمش پایین، شورتش معلوم شد. نشستم جلوش، سرم جلوی شورتش بود، فقط بین لبام و کسش یه شورت فاصله بود، لبمو از رو شورت گذاشتم رو کسش، بوسیدم، بو کردم، بوی بهشت نمیداد!! ولی شهوت انگیز بود ، خیلی دوست داشتنی بودم ، دستمو گذاشتم دوطرف شورتش، سرمو بالا کردم با نگاه ازش اجازه گرفتم، گفت نه یکی میبینه، گفتم نترس دید نداره، هیچی نگفت، اروم کشیدم پایین، وای جوووووونم، چه کس قلمبه ای داشت، معلوم بود امادگی این کارو نداشته، چون موهاش یه کم بزرگ بود، رفتم سمت کسش، اروم بوسیدمش، زبونمو کشیدم روی کل کسش، بعد چوچولشو کشیدم تو دهنم، چه کشیده و خوش فرم بود، حسابی براش خوردم و لیسیدم، اصلا حواسم نبود به اطراف، تو حال خودم بودم که گفت بسه دیگه، و تازه فهمیدم دوبار ارضا شده!! خیلی حال کرده بود، تا حالا اینجوری ارضا نشده بود، گفت میخواد جبران کنه، دکمه شلوارمو باز کرد، دستشو کرد تو شورتم و کیرمو کشید بیرون، شروع کرد مالیدن واسم، منم واسش سینه هاشو میمالیدم، و دستم رو کسش بود، به درخواست من هنوز شورت و شلوارشو نکشیده بود پایین، نشست جلوم رو زانوهاش، سر کیرمو گذاشت تو دهنشو یه کم مزه مزه کرد، اولش یه جوری شد، ولی بعد اروم اروم کرد تو دهنش و شروع کرد خوردن و ساک زدن، خوب ساک میزد، از بس فیلم دیده بود، یه کم که واسم خورد گفتم ابم داره میاد درآورد، و شروع کرد مالیدن تا ابم اومد و نقش خاطره زد روی تخته سنگ…..
ادامه دارد….
منتظر نظراتتون هم اینجا و هم توی خصوصی هستم تا ادامه شو واستون بنویسم.

نوشته:‌ میثم

Leave a Comment