Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ Help ]
گاييدن زن دهاتي در طويله - آی سکس 98 - iSex98
Didim Escort porn bodrum escort
داستان سکسی

گاييدن زن دهاتي در طويله

سلام من فريد هستم. 31 سالمه و 2 ساله كه ازدواج كردم و زنم 24 سالشه. داستاني كه براتون مي گم مربوط به 20 روز پيش و اواخر آذر سال 93 است. ما براي مراسم فاتحه يكي از بستگان خانمم كه در روستا بود رفتم روستا. مراسم در روستا به صورت 2 روز پشت سر هم برگزار مي شه. ما در روز اول بعد از خاك سپاري رفتيم خانه پسر عموي باباي زنمم كه 2 دختر داشت و يك پسر. يكي از دختراش كه 2 سال بود عروسي كرده بود كه اسمش ثريا بود و 27 ساله و اون يكي قبل محرم و صفر عروسي كرده بود و 25 ساله و اسمش گلنار بود يه پسر 12 ساله هم داشت. همه تا ظهر با هم بوديم. يه زنه از تهران آمده بود فاتحه كه خيلي كس بود اونقدر جگر بود كه نگو اسمش مهسا بود..بعد از ظهر من و خانمم رفتم كه استراحت كنيم. يه اتاق به ما دادن. من رفتم دستشويي ديدم گلنار بالاي قسمت دستشويي داره لباس پهن مي كنه.به خاطر مهسا كيرم شده بود دسته بيل. كيرم 18 سانته و ولي خيلي كلفته. براي راحت شدت يه چند بار دست به كيرم كشيدم ولي نذاشتم آبم بياد. برگشتم از دستشويي ديدم گلنار داره چپ چپ نگاه مي كنه. رفتم جلو گفتم چيزي شده گلنار خانم. ديدم خنديد و خواست بره. بهش گفتم شاخ درآوردم. گفت آره ولي روي سرت نيست بلكه تو پاته و بعد رفت. تعجب كردم رفت از جايي كه گلنار وايستاده بود ديدم ولي يه سوراخ بزرگ روي سقف دستشويي هست كه گلنار ديده من تو دستشويي چكار كردم. حسابي خجالت كشيدم. گفتم برم تا به كسي نگفته خواهش كنم فراموش كنه. ديدم رفت تو اتاق زنا. زنم خواب بود از تو گوشيش شماره گلنار رو پيدا كردم و بهش اس ام اس دادم. كه من فلانيم . ببخشيد تو دستشويي من چه كردم. بعد چند دقيقه ديدم اس ام اس داد كه خواهش مي كنم كير خودت به من چه. بعدش گفت خوش به حال فريبا زنت براي كير كلفتي كه داره؟ با پرويي نوشتم قابل شما رو نداره؟ بعد با لحني وسوسه انگيز گفت مگه من جندم؟ گفتم نه عزيز . بعد ديگه اس ام اس بازيو قطع كرديم. بعد از شام داشتيم 4 نفري ورق بازي مي كرديم من و گلنار و فريبا و ثريا كه من و فريبا يك گروه بوديم. گلنار از عدم بغل دست من بود هي خودشو مي ماليد به من و بعضي اوقات بدون اينكه كسي ببينه دامنشو سمت من بالا مي برد تا ساپورتش كاملا معلوم بود. بعد بازي از شهوت يه اس ام اس بهش دادم كه مي خوامت! اجازه مي دي بكنمت. جواب داد كه خجالت بكش زنت پيشته. گفتم تو خودت دلته بيا بكنمت. بعد بهش گفتم اگه بهم مي دي دامنتو بيار بالا و بندازش. بعد چند دقيقه ديدم از عمد خواست بشينه دامنشو داد بالا و بعد ديدم زير لب يه لبخند همرا با شهوتي زد. بهش اس ام اس دادم كه قوبونت برم. كجا جرت بدم . گفت چند دقيق وايستا تا جاشو پيدا كنم. بعد رفت بيرون. نيم ساعت بعد اس ام اس داد . ساعت 2 شب تو طويله پشت دستشويي. ساعت 12 همه خوابيديم. من از هيجان خوابم نمي برد . با خودم گفتم نكنه سركارم گذاشته باشه.ولي براي دست زدن به گلنار داشتم ديوانه مي شدم. ساعت 2 شد براي دستشويي رفتم بيرون. كيرمه حسابي شستم و بعد رفتم در طويله و رفتم تو. طويله بزرگي بود. ديدم كسي نيست گفتم ديدي سركارت گذاشت. چند لحظه بعد ديدم يكي ميگه فريد فريد. صدا از ته طويله بود. رفتم جلو تر ديدم يه چيزي مثل پستو بود كه گلنار نشسته بود اونجا. تا ديدمش سريع بغلش كردم. يه پيراهن مردانه سفيد و صورتي تنش بود با يه دامن سورمه اي كه زيرش ساپورت پوشيده بود. آوردمش رو پام و از زير دامن و رو ساپورت به كسش دست كشيدم. ديدم گفت فريد سريع تمام كن كسي نياد. من ولي ساپورتشو كه كشيدم پايين سريع رفتم سراغ كسش و حسابي خوردمش داشت ناله مي زد ولي صداشو بلند نمي كرد. بعد كيرمه بردم جلو دهنش كه گفت من نمي خورم. بعدش يه تف زدم سر كيرم و تنظيم كردم روي كسش و فشاردادم تو. باورنم نمي شد اونقدر تنگ بود كه شب زفاف با فريبا هم اونقدر كيرم تحت فشار نبود. مي خواست از درد جيغ بزنه ولي بالاي دهنشو گرفتم. گفت كه دارم مي ميرم تو رو خدا يواشتر. من داشتم مي مردم. مثل كس نديده ها داشتم تلنبه مي زدم. بعد 5 دقيقه كسش باز شد بعدش بهش گفتم بره بالا و رو كيرم بالا و پايين بكنه. خوب كيرمو تو كسش جا داده بود. بعدش درش آوردم و از پشت سگي كردمش.براي اينكه آبم نياد دوباره گفتم بره بالا. گلنار بد جور شهوتي شده بود. اونقدر بالا و پايين پريد كه داشت آبم مي اومد. گفتم بسه كه فهميدم خانم داره ارضا مي شه و به حرفام گوش نمي ده. هر كار كردم نتونستم از زيرش بيام بيرون. اونقدر تلمبه زد تا آبش اومد. همزمان با اون آب منم اومد و ريختم تو كسش. بعد 5 دقيقه از روم بلند شد. گفتم احمق اين چه كاري بود كردي؟ گفت نترس قرص مي خورم. بعد من رفتم دستشويي و خوابيدم. فرداش تو مراسم فاتحه هي به من اس ام اس مي داد كه من كير كلفتت رو مي خوام. گفتم ديگه نمي كنمت كه ديدم گفت ازت فيلم گرفتم اگه نياي منو بكني به زنت نشونش مي دم. اون روز مجبور شدم به بهانه اي برم بيرون روستا و جنده خانمو جرش بدم. الان 20 روز گذشته و چند شب يكبار بهم اس ام اس سكسي مي ده. قراره با شوهرش اخر هفته بيان خونه پدرخانمم گفته اگه جور نكني بگاييدم به زنت همه چيزو مي گم. يه نقشه توپ براش دارم. كه حسابي با دو تا از دوستام جرش بدم بعد ازش فيلم بگيريم. اگه شد داستانشو براتون مي فرستم و همچنين فيلمشو. خوش باشيد.

نوشته: فرید

Leave a Comment