Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ Help ]
سکس با پرستار پسرم
Didim Escort porn bodrum escort
داستان سکسی

سکس با پرستار پسرم

سلام. من و همسرم هردو کارمندیم.من راننده شرکتی ام و زنم تو مرکز بیماران دیابتی تو یکی از شهرهای شمال کشور که شهر کوچکی هست زندگی میکنم.یه پسر 4 ساله داریم که برا مراقبت از اون وقتی خونه نیستیم پرستار استخدام کردیم.اسم پرستاری که زنم آورده بود سپیده بود.صورت سبزه و چشمهای مشکی درشت و هیکل تو پری داش سنشم همه همه 22-23 نمیشد.من ساعت دو میرسیدم خونه و زنم ساعت 4.ساعت کار پرستارم تا 4 هس.وقتی خونه میرسیدم میدیدم چای برام آماده کرده و با پسرم سرگرمه.

یه بار پسرم موهاشو کشید وول نمیکرد من رفتم جدا کنم که دستم خورد به سینه سپیده.واای.نرمیش به کنار.ولی چقد داغ بود.فکر کنم خودشم حسمو فهمید.فرداش دیدم مانتو پوشیده با ساپورت ووقتی خواست جلوم چای بزاره چاک سینشم دیدم.دیگه عزممو برای گاییدنش جزم کردم.کوونش تو ساپورت واقعا دیدن داشت.آخ مخصوصا ساق پای کلفت و پرش که دلمو برده بود.میترسیذم که بهش پیشنهادی بدم.گذشت تازمانی که خانمم گفت واس یه سمیناری باید بره مرکز استان و اون شبشم باشنو فردا یعد ساعت اداری میاد.منم نمیدونم چیشد که گفتم منم شب شیفت شرکتم.تعجب کرد و گفت باشه پس به سپیده میگم شب پیش پسرمون بمونه.یه لحظه قند تو دلم بدجور آب شد و سریع گوشیرو قط کردم تا نکنه حال خوش منو بفهمه.ساعت نه شب رفتم خونه دیدم سپیده با تلفن داره حرف میزنه و میگه نیم ساعت دیگه بیاد به آدرس خونه من.برام جالب شد و گفتم نیم ساعت رو هم وایسم.رفتم تو ماشین نشستم.ده دقیقه نشد دیدم ی پسری رفت پشت در خونمون.با تلفنش زنگ زد و سپیده درو باز کردو پسره رفت تو.شصتم تیر گرفت که داخل بکن بکنه.سریع کلیدو انداختمو رفتم از سوراخ جا کولری دیدم بلهههههه لب خوری در حد بنز.پسره با قمبل های سپیده ور میرفت که داشت منو روانی میکرد.شق کرده بودم.گوشی دوربین دارمو پیش کولر جاساز کردمو رفتم زنگ زدم خئنه.گفتم سپیده خانم من تا بیس دقیقه دیگه میرسم خونه.کارم تمام شده چیزی لازم ندارین؟ که گفت نه من قط کردمو رفتم پنهون شدم.به دو دقیقه نکشید که پسره رفت.منم بعد چند دقیقه رفتم تو و گوشیمو گرفتمو رفتم تو.دیدم میگه اگه بشه من برم.گفتم نه.من یه سرویس دیگه ساعت دوازده دارم که باید برم.دیدم تو چشمام که حشرتوش پربود برقی افتاد.روتخت نشسته بودم داشتم فیلمشو میدیدم و شق کرده بودم بلند شدم دیدم کیرم مسته مسته داره شلوارمو جر میده رفتم تو همون اتاقی که سپیده کنار پسرم دراز کشیده بود.رفتم زیرشلوار بگیرم تا منو دید تلفنشو که داش باهاش حرف میزد قط کرد و زل زد به شلوار من.انگار دوس داشت بپره و بخورش.منم دلمو زدم به دریا و رفتم رو مبل و فیلمشو گزاشتمو صداش زدم اومد.نمیدونستم چجوری شروع کنم جادرجا گوشیرو دادم دستش گفتم این کلیپ رو دیدی؟با شوق گوشیرو گرفت تا دید هوش از سرش پرید…………………………….. شروع کرد به گریه گفت من به اینکار احتیاج دارم خواهش میکنم به خانمتون نگین.گفت هرکاری بگی میکنم که جادرجا گفت فک کن من اون پسره تا اینو شنید پرید تو بغلمو اون لبه خوشمزشو گذاشت رو لبم.جوون.واقعا خوش مزه بود لباش.تمام تنمو دس میکشید.دستشو گزاش رو کیرمو گفت این همه وقت عاشق کیرت بودم.درش آورد دیدش کلی کیف کرد.گزاشت دهنشو انقد قشنگ ساک میزد که من حس کردمدو دقیقه دیگه این کارو بکنه مغز استخوونم از کیرم میزنه بیروون.از دهنش بزور کشیدم بیروون.چشماش از حشر سرخ سرخ بود که منو بیشتر تحریک میکرد.رفتم ساپورتشو کشیدم پایین وای عجب کونه گوشتیه باحالی.رفتم سمت کسش دیدم خیسه خیسه گفتم دختری گفت که نه.کس خوشکلی داشت.کسشم سبزه بوود ولی لامصب زیبابود.سرشو مالیدم چندبار به کسش دیدم داره زجه میزنه تمام تنمو چنگ زد منم با سرعت گزاشتم تو که یه آهی کشید که من ترسیدم پسرم بلند شه.تند تند تقه میزدم اونم داشت تنمومیخورد مدلو عوض کردم رفتم زیر اون نشست روش و مثل سوارکارا بالاپایین میکرد.همش میگفت جووون. یه امشب زنتم.پارم کن.جرم بده بی کمر.با این حرفاش آنچنان تقه هایی میزدم که تو فیلم سوپر انقد سریع کسی تقه نزده بود. دیگه داشت آبم میومد که بهش تا گفتم آبم داره میاد با سرعت از کسش کشید بیرونو کرد تو دهنش با فشار مثل جاروبرذقی میمکید که همشو خورد.واقعا لذت داشت برامن.برا اونم همینطور.بعد اون تقریبا هر روز اونو میکردم تا وقتی که همون پسره باهاش ازدواج کرد و رفت…..دوستان لطفا نظراتتونم بزارید.با تشکر

نوشته: ؟

Leave a Comment